Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Vols canviar la mida? A A A
Et trobes a:  Portada > Portada

Notícies: • Subvenció de la Diputació de TarragonaSubvenció de la Diputació de Tarragona,
  L’Ajuntament de Rocafort de Queralt  li ha concedit la Diputació de Tarragona, Servei d’Assistència Municipal, Medi Ambient, Salut Pública i Territori,  una subvenció de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, convocatòria 2017, de 4.287,70 € per a la reducció i control d’animals peridomèstics i/o domèstics, i 2.908,00 € per control de plagues.
 • Subvenció de la Diputació de TarragonaSubvenció de la Diputació de Tarragona,
  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Rocafort de Queralt dues subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2017:
  -    per manteniment, per import de 3.538,52 € i
  -    per inversió: 5.387,67 euros.
 • Subvenció de la Diputació de TarragonaSubvenció de la Diputació de Tarragona,
  L’Ajuntament de Rocafort de Queralt  ha rebut del Servei de Cultura, de la  Diputació de Tarragona,  una subvenció per import de 2.168,10 €, per a  gestió i funcionament de diversos equipaments  municipals d’interès ciutadà del municipi de Rocafort de Queralt, anualitat 2017.

noticies